Česká vitreoretinální společnost, z.s.

  U vojenské nemocnice 1200
  169 02 PRAHA 6 - Střešovice

Cíl společnosti 


Společnost sdružuje lékaře, které spojuje zájem o vitreoretinální problematiku. Členy se mohou stát odborníci z různých oborů, kteří mají vztah ke společné činnosti.

  • Česká vitreoretinální společnost (ČVRS) koordinuje přednášky, semináře a publikační činnost v této oblasti tak, aby se zvýšily objektivní znalosti u oftalmologické veřejnosti.
  • Osvětovou činností garantuje nezkreslené povědomí o onemocněních sítnice v co nejširších vrstvách veřejnosti.
  • Garantuje zvyšování odborné úrovně specialistů.

Česká vitreoretinální společnost spolupracuje úzce s ostatními odbornými lékařskými společnostmi i dalšími právními subjekty, jejichž činnost souvisí s vitreoretinální problematikou, navazuje mezinárodní kontakty s vědeckými společnostmi a předními odborníky ve zmiňované oblasti.

  • Hlavním partnerem v České republice je Česká oftalmologická společnost při České lékařské společnosti J. E. Purkyně.
  • Informovanost členů o všech záležitostech je zajištěna prostřednictvím WWW stránek.
  • Česká vitreoretinální společnost pravidelně každoročně organizuje kongres věnovaný vitreoretinální problematice.
    V období mezi kongresy se členové společnosti schází na pracovních dnech, které jsou organizovány podle aktuální potřeby.

Datum poslední aktualizace 29. 11. 2016, 22:53